Det här är Värmdö Föräldraförening

Välkommen till Värmdö Föräldraförening!

Föreningen grundades 1985

Tanken med vår förening är att medlemmarna gör utflykter och aktiviteter tillsammans.

Vi satsar på föräldra- och barn aktiviteter bl.a för att uppleva Värmdö; äventyr, natur, studiebesök, föreläsningar, utflykter, loppisar mm.

Aktiviteterna bygger på medlemmarnas aktiva deltagande.

Förslag och initiativ är varmt välkomna.


Vi hoppas få trevligt tillsammans!

Föreningen har som avsikt att erbjuda c:a en aktivitet per månad med uppehåll för sommaren. Vi försöker blanda nya spännande saker med mer traditionsbundna aktiviteter såsom julfesten. Vi är alltid öppna för nya förslag på aktiviteter från er medlemmar. Det är ert engagemang som gör oss till vad vi är.

Utgångspunkten för våra aktiviteter är att de ska vara gratis för föreningens medlemmar. Detta kan vi åstadkomma genom gott samarbete med Värmdö kommun.


Tanken är att vi ska ha aktiviteter över året som passar barn i alla åldrar oavsett kön.


Bli medlem


För endast 150:-  per år blir hela familjen medlemmar.

För den blygsamma summan blir ni inbjudna till alla årets aktiviteter varav de flesta är gratis för föreningens medlemmar.


Gör så här: Betala in pengarna på föreningens PG 13 49 48 - 9

eller swisha på

nummer 1234 009 452


Skicka sedan ett mail till info@varmdoforaldraforening.se. Mailet ska innehålla namn på samtliga familjemedlemmar samt födelseår på barnet/barnen, adress samt epostadress.